4049

Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

4049a

Peribatodes subflavaria (Millière, 1876)

 

 

 

 

 

           

 

4050

Peribatodes perversaria (Boisduval, 1840)

 

 

 

 

 

 

               

 

4051a

 

Peribatodes powelli aragonis Wehrli, 1943

 

 

 

 

 

 

 

4052

Peribatodes umbraria (Hübner, [1809])